Liberaal Laren, de enige serieuze dorpspartij !

 

Lieve Kiezers, bedankt voor jullie stem! Met opnieuw 2 zetels in de Gemeenteraad zullen we jullie weer met veel enthousiasme en inzet vertegenwoordigen. 


 

Hoe kon ik weten, dat het ooit voorbij zou gaan . . . . . . .  “        Zie ook onze pagina op  Facebook 

 

Wij leven in het mooiste dorp van Nederland. Een dorp dat zo mooi kon blijven omdat vroegere bestuurders zuinig op dit dorp waren. En beleid ontwikkelden om het zo mooi te houden. Laren had als eerste gemeente in Nederland al een welstandbeleid.

   

Wij hebben het dorp te leen voor onze kinderen en kleinkinderen. En hebben de opdracht het - net als onze voorgangers - zo mooi en fijn te houden als het nu is. Het is hier schoon, groen, mooi en relatief veilig. Een enclave in de oprukkende verstening om ons heen.

   

Toch zien we dat huidige college partijen VVD en Larens Behoud weinig hebben gedaan dit dorp goed te bewaren voor de volgende generaties. Het onderhoud van wegen en infrastructuur is minimaal geweest. Afbraak van cultureel erfgoed werd toegestaan, de monumentenlijst is nog steeds niet geactualiseerd, projectontwikkelaars zijn in de watten gelegd en er zijn nog nooit zoveel bomen gekapt als de afgelopen 4 jaar. Er worden wel prachtige foto’s gemaakt om mooie brochures te maken, maar de werkelijkheid is helaas anders. Let niet op iemands woorden, maar op zijn daden. Mooie woorden blijken vaak slechts behang.  

 

Liberaal Laren gaat voor het échte Behoud van ons mooie dorp. Dat is geen behoud in de vorm van feesten en partijen, maar van degelijk bestuur. Zorgen dat het dorp ook over 20 tot 40 jaar nog in al zijn schoonheid bestaat. Zuinig met het geld van de burgers omgaan. Ons spaargeld is afgelopen 8 jaar opgemaakt. Van de laatste 23 miljoen euro grondopbrengsten (Postiljon en Kerklaan) is niets meer over. Integendeel, er is zelfs geleend om goedbedoelde subsidies te kunnen blijven geven . . . . . 

 

Bezuinigen is de hoogste prioriteit van Laren geworden. Echter dáár spreekt geen enkele partij over. Nu het geld echt op blijkt te zijn en de Rijksoverheid ook nog eens extra bezuinigt, zal de wal uiteindelijk het schip keren en zijn drastische ingrepen nodig. Tussen mooie beloften in de verkiezingsprogramma's en het uiteindelijk gevoerde beleid is een wereld van verschil gaan zitten. Voor de komende periode zal een sober, een heel sober bestuur nodig zijn. 
    

Wat Liberaal Laren betreft: het speelkwartier is echt over! Een sober bestuur dat zich richt op de kerntaken van de gemeente. Sparen, aflossen en en slechts beperkte, efficiente instandhouding. Daarnaast beleid ontwikkelen om Laren op termijn echt voor de toekomst te behouden. Opdat we vernieuwen met behoud van het goede. Dat we onze kinderen en kleinkinderen straks recht in de ogen kunnen kijken en kunnen zeggen: wat fijn dat Laren in al zijn schoonheid bewaard is gebleven.

   

Waarom stemmen op een liberale dorpspartij? Allereerst omdat we dan zonder landelijk dictaat het beste voor dit dorp en haar inwoners kunnen nastreven. Wij gaan uit van de basisbeginselen van het echte libereralisme: "vrijheid in gebondenheid" en "vrijheid in verantwoordelijkheid". Alles van waarde is immers weerloos, dus ook zorgen voor de zwakkeren, cultureel erfgoed, onze natuur en onze toekomst. Daarnaast omdat we houden van het dorp zoals het nu is, niet zoals het 100 jaar geleden was. We hoeven het dorp niet opnieuw te ontwerpen, te bouwen of ‘uit te vinden’. Het is niet voor niets al twee keer op rij tot mooiste dorp van Nederland uitgeroepen. Laten we dit zo houden!

   

Laten we het bestaande dorp en de unieke kunstenaarsgeest die Laren onderscheidt van de rest van Nederland, koesteren en Behouden. Geen mooi verkiezingsbehang maar Beheren met verstand en gevoel. En zonodig vernieuwen met behoud van het goede!

 

Liberaal Laren als Laren je Lief is ! 

(voor nostalgischen onder ons . . hier de video en muziek: http://www.youtube.com/watch?v=lxPL6Ricdac )

 

 

 

 

 

 

 

zie verder over onze partij onder: 'over ons'

   

 
 

© Liberaal Laren | webontwikkeling: yellowfizz